Σύντομη Περιγραφή

Η εταιρεία “Lamda” ιδρύθηκε το 1967 και είναι μια από τις παλαιότερες στον χώρο της σκίασης. Σήμερα, μισό αιώνα μετά, με ανθρώπινο δυναμικό πλέον των 70 εργαζομένων, σε νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε, να δημιουργούμε, να οραματιζόμαστε.

icon_widget_image 34o χλμ. Λαυρίου, ΒΙ.ΠΕ. Καλυβίων Αττικής Τ.Κ 190 10, Τ.Θ 210 icon_widget_image +30 229 906 3016 icon_widget_image info@lamda.com.gr
Image Alt

Πολιτική Ποιότητας

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας LAMDA ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων, συστημάτων και ειδών τεντοποιίας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παροχής προϊόντων υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί:

 • η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της και όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών
 • η άρτια και ταχύτατη εξυπηρέτηση των πελατών της
 • η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επικοινωνίας με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της και η δημιουργία καλών κλίματος συνεργασίας με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.
 • η τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τα προϊόντα και τη λειτουργία της εταιρίας.
 • η παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συμμόρφωση προϊόντων και υπηρεσιών με τους στόχους της εταιρίας και την τελική ικανοποίηση των πελατών.
 • η αναγνώριση και αξιοποίηση ευκαιριών, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ και ως εκ τούτου της ικανοποίησης των πελατών της.
 • η βέλτιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας, των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει
 • η εγκατάσταση και συστηματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας LAMDA ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΕ, έχει εξασφαλίσει:

 • Την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία της και του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού,
 • Την καθιέρωση στόχων ποιότητας για τη μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των κρίσιμων για την ποιότητα διεργασιών, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των προϊόντων της.
 • Την ετήσια ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των Δεικτών και των Στόχων αλλά και της ίδιας της Πολιτικής Ποιότητας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της επίδοσης του.

Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.

 

Ο Γενικός Διευθυντής,
Βασίλης Λεβέντης

01/02/2018