Ένταξη στο ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων

Ένταξη στο ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων

Η επιχείρηση Lamda Λεβέντης Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της...