Δυναμική παρουσία της Lamda Leventis S.A στη Sun&Shadow Expo 2010

Δυναμική παρουσία της Lamda Leventis S.A στη Sun&Shadow Expo 2010

Δυναμική αλλά και ιδιαίτερα επικοδομητική ως προς την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, ήταν η παρουσία της LAMDA στην Sun&Shadow Expo 2010. Το περίπτερο, του οποίου την κατασκευή επιμελήθηκε το τεχνικό μας τμήμα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους...