Δυναμική παρουσία στη Sun&Shadow Expo 2010

Επ. Γλώσσας
Ελληνική Γλώσσα English Language

Δυναμική παρουσία στη Sun&Shadow Expo 2010

Sun & Shadow 2010 Athens 3Sun & Shadow 2010 Athens 4Sun & Shadow 2010 Athens 5Sun & Shadow 2010 Athens 6Sun & Shadow 2010 Athens 7Sun&shadow 2010 Athens

 

 

Δυναμική αλλά και ιδιαίτερα επικοδομητική ως προς την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, ήταν η παρουσία της LAMDA στην Sun&Shadow Expo 2010.

Το περίπτερο, του οποίου την κατασκευή επιμελήθηκε το τεχνικό μας τμήμα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες-επισκέπτες της έκθεσης, δίνοντας τους την ευκαιρία να ενημερωθούν καλύτερα για τα προϊόντα της εταιρείας καθώς και για τις δυνατότητες επικερδούς συνεργασίας με αυτή.

Η LAMDA δίνει σταθερά το παρόν σε εγχώριες αλλά και διεθνείς εκθέσεις, διευρύνοντας συνεχώς το πελατολόγιό της και αναπτύσσοντας σχέσεις αμοιβαίας ανάπτυξης.